Vi är Futurniture. En kommunikationsbyrå.

Kollektiv kreativitet, gediget insiktsarbete och sällsynt genomförandekraft är grundbultar i allt vi gör. Vi är fenomenala på att åstadkomma innovativa och spektakulära lösningar som förändrar förutsättningarna för våra uppdragsgivare, deras kunder och inte sällan vår omvärld.

Strategi och koncept

Kommunikationskoncept, strategisk rådgivning, konceptutveckling, reklam och 360-kampanjer.

Varumärke och design

Varumärkesstrategi, designstrategi, visuell identitet, typsnittsdesign, rumslig gestaltning och förpackningsdesign.

Film och motion design

Audio-visuell branding, koncept & idé, manus, casting, regi, produktion, postproduktion, ljuddesign, animation: 2D- och 3D-motion.

Kommunikation och PR

Kommunikationsplaner, PR-strategier, mediaträning, pressbearbetning och kriskommunikation.

Digital innovation och UX

Produktstrategi, digitala verktyg och produkter, användarresearch, behovsanalyser, kundresor, webbkoncept och UX/UI-design. Konfigurering och analys av Google Analytics, Tag Manager och Data/Looker Studio.

Digital marknadsföring

Kanalstrategi, annonsering i sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube och Linkedin), SEM-annonsering (Google Ads), programmatic genom display, video och native.

Tydligt uttryckt. Vackert förpackat. Snillrikt förmedlat.

Med vår devis ”charm och skillnad” har vi i tre decennier etablerat både hållbara och lönsamma relationer mellan företag, myndigheter och organisationer och deras användare, följare och kunder. Vi ser ingen motsättning mellan affärsnytta och samhällsengagemang eller konstnärlighet och kommersiella mål.

Nyfiken på samarbete?

Vi sitter i Gamla Stan, hörnet av Stora Nygatan och Lejonsteds gränd, och dit är du alltid är välkommen. Du kan också kontakta oss på hej@futurniture.com eller prata direkt med våra vd:ar.

Jakob Lind
+46 704 314 705,
jakob@futurniture.com


Katarina Hjertonsson
+46 704 314 720,
katarina@futurniture.com


Facebook, Instagram eller Linkedin.

Är du vår nästa Futurniturist?

Vi jobbar bäst tillsammans, och vill alltid bli fler. Så om du gillar otraditionella lösningar, högt i tak och viktiga kunder – sök jobb eller praktik hos oss.

Skicka iväg ett mail till jobb@futurniture.com och berätta om dig själv.

Det är vi som jobbar här!

Amanda Wennö
Anna Brandt Elfström
Anna Lenskog
Daniel Eriksson
Daniel Stormdal
Fredrik Nilsson
Frida Eriksson
Jonatan Peterson
Katarina Hjertonsson
Kate Breineder
Robin Böckman
Simon Källgård

Hi! We're a communications agency!

Collective creativity, genuine insight and exceptional execution are the cornerstones of everything we do. We are phenomenal at delivering spectacular and innovative solutions that change the conditions for our clients, their customers, and often the world around us.

Communication concepts, strategic consulting, concept development, advertising, 360 marketing campaigns.

Strategy and concept

Communication concepts, strategic consulting, concept development, advertising, 360 marketing campaigns.

Branding and design

Brand strategy, design strategy, visual identity, typeface design, spatial design, packaging design.

Film and motion design

Audio-visual branding, koncept & idea, script, casting, directing, production, postproduction, sounddesign, animation: 2D- and 3D-motion.

Dynamic PR

Communication plans, PR strategies, media training, press processing and crisis communication.

Digital innovation and UX

Product strategy, digital tools and products, user research, needs analyses, customer journeys, web concepts, UX/UI design. Configuration and analysis of Google Analytics, Tag Manager and Data/Looker Studio.

Digital marketing

Channel strategy, social media advertising (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube and LinkedIn), SEM advertising, programmatic through display, video and native.

Clearly expressed. Beautifully packaged. Cleverly communicated.

For three decades, under our motto “charm and change”, we have been establishing sustainable and profitable relationships with companies, government authorities and organisations and their users, followers and customers. We see no contradiction between business value and community involvement, or between artistic and commercial goals.

Interested in collaborating?

We are located in Old Town, at the corner of Stora Nygatan and Lejonsteds gränd, and you are always welcome to drop by. You can also contact us by email: hej@futurniture.com or speak directly with our directors.

Jakob Lind
+46 704 314 705,
jakob@futurniture.com


Katarina Hjertonsson
+46 704 314 720,
katarina@futurniture.com


Facebook, Instagram or Linkedin.

Join us as a Futurniturist!

If you thrive on unconventional solutions, value openness, and have a desire to serve important clients, we might be looking for you.

Apply for a job or internship by emailing jobb@futurniture.com with your introduction.

Det är vi som jobbar här!

Amanda Wennö
Anna Brandt Elfström
Anna Lenskog
Daniel Eriksson
Daniel Stormdal
Fredrik Nilsson
Frida Eriksson
Jonatan Peterson
Katarina Hjertonsson
Kate Breineder
Robin Böckman
Simon Källgård