Astma och Allergiförbundet

Visste du att allergi orsakas av kroppens eget immunförsvar? Det och mycket mer kan du läsa om i Allergiakademins snabba kurser om allergier.

Allergiakademin är en kunskapsplattform på Astma- och allergiförbundets webbplats. Här hittar du korta, snabba kurser som ger dig grundläggande kunskap och praktiska tips. Allt inspirerat av verkliga behov hos mor- och farföräldrar, mammor och pappor, och barn som är beroende av att vi alla vet vad som gäller.

Ju fler vi är som kan lite mer, desto större trygghet för ett barn med allergi.

Se mer på astmaoallergiforbundet.se