Astma och Allergiförbundet

Visste du att allergi orsakas av kroppens eget immunförsvar? Det och mycket mer kan du läsa om i Allergiakademins snabba kurser om allergier.

Allergiakademin är en kunskapsplattform på Astma- och allergiförbundets webbplats. Här hittar du korta, snabba kurser som ger dig grundläggande kunskap och praktiska tips. Allt inspirerat av verkliga behov hos mor- och farföräldrar, mammor och pappor, och barn som är beroende av att vi alla vet vad som gäller.

Ju fler vi är som kan lite mer, desto större trygghet för ett barn med allergi.

Se mer på astmaoallergiforbundet.se

Astma och Allergiförbundet

The Allergy Academy

Did you know that allergies are caused by the body's own immune system? You can learn about this and much more on allergiakademin.se (The Allergy Academy) – an e-learning platform with short courses on allergies.

The Allergy Academy is a knowledge platform on the website of the Asthma and Allergy Association. Here, you will find short, quick courses that provide you with basic knowledge and practical tips. All of them are inspired by the real needs of grandparents, mothers and fathers, and children who depend on us all knowing what to do.

The more of us who know a little more, the greater the security for a child with allergies.

See more at astmaoallergiforbundet.se