Barnafrid

Sverige ska bli bäst i världen på att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som är utsatta för våld och övergrepp. Barnen finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi alla göra skillnad.

Tillsammans med Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, skapade vi en digital utbildning som täcker alla typer av våld. I text, bild och film förmedlar experter från socialtjänst, sjukvård, barnpsykologin, jämställdhetsmyndigheten och polisen viktig kunskap för alla som i sitt yrke möter barn.

Barnafrids basprogram om våld mot barn lanserades av H.M Drottning Silvia och socialminister Lena Hallengren i en livesändning på sociala medier. Idag har mer än 10.000 yrkesverksamma tagit del av kursinnehållet både individuellt och i grupp. Efter lanseringen har ett löpande arbete fortsatt med att vidareutveckla och fördjupa utbildningen med fler moduler till fler yrkesgrupper. Se mer på barnafrid.se/basprogram

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Barnafrid

Digital course on violence against children

Sweden will be the best in the world at recognizing, responding to, and helping children who are victims of violence and abuse. 

Together with Barnafrid, a national knowledge center on violence against children, we created a digital course covering all types of violence. In text, images, and film, experts from social services, healthcare, child psychology, the Swedish Gender Equality Agency, and the police convey important knowledge for everyone who meets children in their profession.

Barnafrid's basic program on violence against children was launched by HM Queen Silvia and Minister for Social Affairs Lena Hallengren in a live broadcast on social media. Today, more than 10,000 professionals have taken part in the course content, both individually and in groups. After the launch, ongoing work has continued to further develop and deepen the education with more modules for more professional groups. To learn more about Barnafrid's basic program, please visit barnafrid.se/basprogram

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.