Barnafrid


Sverige ska bli bäst i världen på att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som är utsatta för våld och övergrepp. Barnen finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi alla göra skillnad.

Tillsammans med Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, skapade vi en digital utbildning som täcker alla typer av våld. I text, bild och film förmedlar experter från socialtjänst, sjukvård, barnpsykologin, jämställdhetsmyndigheten och polisen viktig kunskap för alla som i sitt yrke möter barn.

Barnafrids basprogram om våld mot barn lanserades av H.M Drottning Silvia och socialminister Lena Hallengren i en livesändning på sociala medier. Idag har mer än 10.000 yrkesverksamma tagit del av kursinnehållet både individuellt och i grupp.

Efter lanseringen har ett löpande arbete fortsatt med att vidareutveckla och fördjupa utbildningen med fler moduler till fler yrkesgrupper.


Se mer på barnafrid.se/basprogram