featured – användaren klickar själv igång, spelas med ljud

Batteriåtervinningen

Får jag spara på den här då? Jäpp, du kan spara både en badboll och en halväten munk i byrålådan om du vill. Men när det gäller gamla batterier och elprylar, så gäller bara en sak. De ska återvinnas.

Trots att svenskarna tillhör världens bästa på att återvinna har vi fortfarande sju kilo elskrot och batterier hemma i byrålådorna. Prylar som kan göra nytta igen bara vi kommer ihåg att ta med dem till återvinningen. Tillsammans med Kristoffer ”Stuffe” Malmsten, artist med bakgrund i rapgruppen Fattaru, gjorde vi sommarens mest pedagogiska hit: Vad får jag spara på? 
Musikvideon rullade i sociala medier och på landets alla biografer. Så om du har undrat varför kollegor, dagisföräldrar och grannar började slänga sig med ”jäpp!” och ”näpp!” så vet du varför nu. Häpp!

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Batteriåtervinningen

Can I Save My Synth?

Can I save this one then? Yep, you can save both that and a beach ball and a half-eaten donut in your drawer if you like. But when it comes to old batteries and electrical appliances, there's only one thing that matters - they must be recycled.

Even though Swedes are among the world's best recyclers, we still have seven kilos of electrical waste and batteries in our drawers at home. These items can be reused as long as we remember to take them to the recycling center. Together with Kristoffer "Stuffe" Malmsten from the Swedish rap group Fattaru, we created the most educational hit of the summer - "Vad får jag spara på?". The music video went viral on social media and in cinemas across the country. So if you've been wondering why your Swedish colleagues, kindergarten parents, and neighbors started throwing around "jäpp!" and "näpp!" - now you know why!

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.