Byggföretagen

När branschorganisationen Sveriges Byggindustrier bytte namn till Byggföretagen fick vi uppdraget att utveckla ny varumärkesplattform, tonalitet, logo och en visuell identitet med hela verktygslådan för den grafiska profilen. En hållbar profil som synliggör både Byggföretagens uppdrag och organisationens medlemmar. Med den nya identiteten på plats fortsätter vi att bygga Sverige på schyssta grunder!

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Byggföretagen

Brand Identity

When the trade organization Sveriges Byggindustrier changed its name to Byggföretagen, we were commissioned to develop a new brand platform, tonality, logo, and visual identity with the entire toolbox for the graphic profile. A sustainable profile that highlights both Byggföretagen's mission and the organization's members. With the new identity in place, we continue to build Sweden on fair grounds!

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.