featuredAutoplay – startar automatiskt, utan ljud, användaren kan pausa/slå på ljud

Dansmuseet

Om du inte gillar reklam kan du dra åt helvete! Dansmuseet i Stockholm visar delar av Svenska Balettens historiska reklamarkiv i en utställning om svensk dans- och reklamhistoria.

Svenska Baletten, mer känd som Ballets Suédois, var något så ovanligt som ett svenskt balettkompani med hjärtat i Paris. En privatfinansierad satsning på experimentell konst och stora drömmar. De var hippast och roligast och trots att de bara var verksamma under fem år (1920–1925) hann de framföra sina balettföreställningar nästan 2 800 gånger i 146 städer i 14 länder. Då behövdes massor av reklam. Och precis som deras avantgardistiska balettföreställningar var reklamen full av färg, form och rörelse.

När vi bekantade oss med Svenska Balettens historiska material hittade vi många likheter med våra egna sätt att se på kommunikation idag. Svenska Baletten var väldigt omskrivna i hela Europa, men deras marknadsföring har inte uppmärksammats förrän nu. Fortfarande relevant alltså – hundra år senare!

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.  

Dansmuseet

Ballets Suédois Exhibition

"If you don't like advertising, you can go to hell!" Dansmuseet (the Dance Museum) in Stockholm displays parts of the Swedish Ballet's historical advertising archive in an exhibition on the history of Swedish dance and advertising.

Svenska Baletten, better known as Ballets Suédois, was an unusual Swedish ballet company with its heart in Paris. A privately funded venture into experimental art and big dreams. They were the hippest and most fun and despite only being active for five years (1920-1925), they performed their ballet shows almost 2,800 times in 146 cities in 14 countries. That's a lot of publicity. And just like their avant-garde ballet performances, the advertising was full of color, shape, and movement.

When we looked at Svenska Baletten's historical material, we found many similarities with our approach to communication today. Svenska Baletten was highly publicized throughout Europe, but their marketing has not been noticed until now. Still relevant then - a hundred years later!

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.