featuredAutoplay – startar automatiskt, utan ljud, användaren kan pausa/slå på ljud

Devyser

Det svenska medtechbolaget Devysers vision är att erbjuda världens snabbaste och säkraste DNA-test. När företaget växer internationellt backas det upp av ett nytt identitetsprogram som vi kallar Colors of Life.

Identitetsprogrammet speglar Devysers företagskultur, verksamhet och vision. Filmer, bilder och texter bildar tillsammans med den nya logotypen och det grafiska designprogrammet en sammanhållen identitet.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Devyser

Brand Identity

Swedish medtech company Devyser's vision is to offer the world's fastest and most secure DNA test. As the company expands internationally, they need a new identity program. We call it Colors of Life.

The communication reflects Devyser's corporate culture, operations, and vision. Through films, images, and texts, together with the new logo and graphic design program, a coherent identity is formed.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.