IKEA

Samtidigt som inredningsintresset exploderade i sociala kanaler ville IKEA prata med en yngre inredningsintresserad publik. Vi skapade inspirationsbloggen Livet Hemma och fyllde flödet med IKEA produkter i en kreativ mix av nytt och gammalt.

Tillsammans med utvalda fotografer mejslade vi fram ett nytt bildspråk, klippt och skuret för det mobila scrollandet. Enkla DIY-tips gjorde att klassiker som skåpet IVAR och bordet LACK hamnade i rampljuset på nytt. Intresset visade sig vara nästan omättligt och innehåll från Livet Hemma spreds och delades av inredningsintresserade i hela världen. Mer än någon kunnat ana.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

IKEA

The Life at Home Blog

With the explosion of interest in interior design on social channels, IKEA wanted to reach out to a younger audience interested in interior design. We created the inspirational blog Livet Hemma (Life at Home) and filled the feed with IKEA products in a creative mix of new and old.

Together with selected photographers, we created a new visual language tailored for mobile scrolling. Simple DIY tips brought classics like the IVAR cabinet and LACK table back into the spotlight. Interest proved almost insatiable, and content from Livet Hemma was shared and spread by interior design enthusiasts around the world - more than anyone could have imagined.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.