featured – användaren klickar själv igång, spelas med ljud

Leksands knäckebröd

Knäckebröd är bräckliga, och därför kanske inte det givna valet för utflykten. Det tyckte vi var synd. Tänk om det fanns en väska som inte bara höll knäcket helt, utan även gjorde dig snyggast i skogen?

Leksands knäckebröd har ett ostressat produktionssätt och jobbar alltså inte med en påskyndad jäsningsprocess. Vi ville uppmana knäckeätarna att leva efter samma princip.

Att ge sig ut i naturen, hitta en lugn plats och ostressat njuta av knäckebröd.

Knäckeväskan Trekanten är ett fint hantverk i läder, producerad tillsammans med Tärnsjö Garveri, utrustad med eldstål och smörkniv och tålig med insida av plåt. Självklart skräddarsydd efter Leksands unika trekantiga form, likadan sedan 1986. Ganska ostressat om ni frågar oss.

Leksands knäckebröd

The Trekanten Crispbread Bag

Crispbread may seem fragile and therefore perhaps not the obvious choice for an excursion. We thought that was a shame. What if there was a bag that not only kept the crispbread completely intact, but also made you look your best in the forest?

Leksands knäckebröd (Leksand's Crispbread) has an unstressed production method and thus does not work with an accelerated fermentation process. We wanted to encourage crispbread eaters to live by the same principle.

To go out into nature, find a quiet place, and enjoy crispbread without stress.

The Trekanten Crispbread Bag is a fine piece of leather craftsmanship produced in collaboration with Tärnsjö Garveri. It is durable with a sheet metal interior, and equipped with fire steel and butter knife and. Obviously tailored to Leksand's unique triangular shape, which has remained the same since 1986. Pretty unstressed, if you ask us.