Linköpings universitet

Konkurrensen om studenter och medarbetare är tuff, både nationellt och internationellt. Så när Linköpings universitet fyllde 40 år var det dags att modernisera lärosätet och sätta Östergötland på världskartan. Här kom vi in i bilden och påbörjade ett stort varumärkesarbete.

En del av det arbetet resulterade i en ny grafisk profil, där universitetets egenskaper tydligare skulle speglas. Modernistiskt, lekfullt, robust och vänligt, där geometriska former bildar LiU som påminner om byggklossar och diagram.

Istället för bara en identitetsbärande färg fick universitetet en skala med tre färger att arbeta med. Den tidigare logotypen, sigillet, som funnits med sedan start fick en ny roll som högtidlig symbol och används vid ceremoniella tillfällen.