Moderna Museet

Med Moderna Museets nya digitala guide har vi designat en tjänst som kan innehålla alla slags media. Som i en modern play-app är det fokus på upplevelsen. Innehållet varieras utställning för utställning med nya bilder, film, texter och så klart ljud. Guiden är kan öppnas med qr-koder vid konstverken men fungerar lika bra när du surfar hemma i soffan.

Snyggt och användarvänligt. Kolla på guide.modernamuseet.se