Moderna Museet

Med Moderna Museets nya digitala guide har vi designat en tjänst som kan innehålla alla slags media. Som i en modern play-app är det fokus på upplevelsen. Innehållet varieras utställning för utställning med nya bilder, film, texter och så klart ljud.

Guiden kan öppnas med qr-koder vid konstverken men fungerar lika bra när du surfar hemma i soffan. Snyggt och användarvänligt. Kolla på guide.modernamuseet.se

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Moderna Museet

Digital Guide

With Moderna Museet's new digital guide, we have designed a service that can incorporate all kinds of media. Like a modern play-app, the focus is on the experience. The content varies from exhibition to exhibition, featuring new images, films, texts, and of course, sound.

The guide can be accessed by scanning QR codes at the artworks, but it works just as well when you are browsing from home on the sofa. Stylish and user-friendly, check out guide.modernamuseet.se to learn more.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.