Moderna Museet

Mer plats åt konsten! Moderna Museets sajt är den digitala platsen för att förmedla museets verksamhet till alla intresserade. I tätt samarbete med museets personal och besökare utvecklade vi ett helt nytt koncept för webben – ny design och funktionalitet där bilder och bra service står i fokus.

Vi utvärderar och vidareutvecklar löpande och har idag uppdaterat stora delar av sajten allt eftersom nya behov har uppstått. Interaktivt innehåll, soffvisningar, sök i samlingen, en digital guide och Moderna Museets Vänner har blivit en del av det nya konceptet.

Arbetet har pågått under flera år och webbplatsen lockar bara fler och fler och mer och mer nöjda besökare. Se mer på modernamuseet.se

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Moderna Museet

Modernamuseet.se website

More space for art! Moderna Museet's website is the digital platform to communicate the museum's activities to all interested parties. In close collaboration with the museum's staff and visitors, we have developed a completely new concept for the website, including a new design and functionality, with a focus on images and good service.

We continuously evaluate and develop the site, and have now updated large parts of it as new needs have arisen. Interactive content, virtual tours, collection searches, a digital guide, and the Friends of Moderna Museet program have become part of the new concept.

The work has been ongoing for several years, and the website is attracting an increasing number of satisfied visitors. Visit modernamuseet.se to see more.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.