illustration – som en gif. inget ljud, går inte att pausa.

Nobel Prize Museum

Första veckan i oktober varje år riktas världens blickar mot Stockholm när årets Nobelpristagare tillkännages. Det är värt att fira! Och fler behöver inse betydelsen av vetenskap och humanism. Futurniture fick därför i uppdrag att locka fram världsförbättraren i oss alla.

Med anropet Nobel calling! uppmärksammas sedan dess betydelsen av Nobelpriset på ett nytt och publikt sätt. Under hela tillkännagivandeveckan fylls stan nu med roliga, spännande och intressanta evenemang – från crash course i årets nobelpris, möten med forskare och författare, utställningar och direktsändningar, till internationella konferenser. Nobel calling you!

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Nobel Prize Museum

Nobel Calling!

Every year in the first week of October, the world's attention turns to Stockholm as the year's Nobel Prize winners are announced. It's an occasion worth celebrating, and more people need to realize the significance of science and humanism. Futurniture was commissioned to bring out the world improver in all of us.

Since then, the importance of the Nobel Prize has been highlighted in a new and public way with the call-out "Nobel calling!". Throughout the announcement week, the city is now filled with fun, exciting, and interesting events, ranging from crash courses in this year's Nobel Prize, meetings with scientists and authors, exhibitions and live broadcasts, to international conferences. Nobel is calling you!

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.