featuredAutoplay – startar automatiskt, utan ljud, användaren kan pausa/slå på ljud

Opter

Opter är ett svenskt Saas-bolag som utvecklar Nordens mest använda mjukvara för transportplanering. I vårt första uppdrag för dem var vår roll att stärka och modernisera varumärke och identitet inför en framgångsrik introduktion på Nasdaq-börsen.

Arbetet för Opter har sedan vuxit till ett omfattande 360-varumärkesjobb. Vi har tagit fram en ny logotyp och omfattande grafisk profil, formulerat varumärkesstrategier och tonalitet, skapat en webbplats, redesignat kontorsmiljöer och producerar film och löpande inlägg för sociala medier. Dessutom arbetar vi med UX och designförbättringar för bolagets centrala produkt, mjukvaran Opter med tillhörande mobilappar.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Opter

Brand Identity

Opter is a Swedish SaaS company that develops the Nordic region's most widely used software for transportation planning of goods by road. In our first assignment for them, our role was to strengthen and modernize the brand and identity for a successful listing on the Nasdaq stock exchange.

The work for Opter has since grown into full 360° branding. We have developed a new logo and comprehensive graphic profile, formulated brand strategies and tonality, created a website, redesigned office environments, and produced films and ongoing social media posts. We also work on UX and design improvements for the company's core product, the Opter software and mobile apps.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.