featuredAutoplay

Opter

Opter utvecklar Nordens mest använda mjukvara för transportplanering av gods på väg.

Sedan de kom till Futurniture har vi bland annat fått hjälpa dem med varumärkesarbete, grafisk profil, ny webb, redesign av kontor, löpande marknadsföring och designuppdatering av själva mjukvaran Opter. Ett 360-varumärkesjobb från rumslig gestaltning och digital UX-design till inlägg i sociala media.