featured

Svenska Institutet

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045. Svenska Institutet uppmanar genom kommunikationskonceptet Pioneer the possible fler länder att följa efter. Att vi alla tänjer på gränserna för vad som är möjligt ger oss chans att hålla vad vi lovat i och med Parisavtalet.

Inom konceptet Pioneer the possible kan Sverige lyfta banbrytande och inspirerande svenska exempel som inspirerar till möten mellan aktörer, länder och människor. Syftet är att öka exporten av hållbara lösningar från, främja investeringar i Sverige och att inspirera utländska talanger att jobba och bo här.

Berättelse, budskap, ton och visuellt uttryck för konceptet finns samlat och exemplifierat i A pioneer's handbook, och färdigt material för fri användning ligger öppet på sharingsweden.se.

Pioneer the possible lanserades vid klimatmötet COP26 i Glasgow 2021. Konceptet är framtaget för Svenska Institutet i samarbete med Business Sweden, Vinnova, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv, Utrikesdepartementet, Sveriges regioner samt många fler.