featured – användaren klickar själv igång, spelas med ljud

Svenska Institutet

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045. Svenska Institutet uppmanar genom kommunikationskonceptet Pioneer the possible fler länder att följa efter. Att vi alla tänjer på gränserna för vad som är möjligt ger oss chans att hålla vad vi lovat i och med Parisavtalet.

Inom konceptet Pioneer the possible kan Sverige lyfta banbrytande och inspirerande svenska exempel som inspirerar till möten mellan aktörer, länder och människor. Syftet är att öka exporten av hållbara lösningar från, främja investeringar i Sverige och att inspirera utländska talanger att jobba och bo här. Berättelse, budskap, ton och visuellt uttryck för konceptet finns samlat och exemplifierat i A pioneer's handbook, och färdigt material för fri användning ligger öppet på sharingsweden.se.

Pioneer the possible lanserades vid klimatmötet COP26 i Glasgow 2021. Konceptet är framtaget för Svenska Institutet i samarbete med Business Sweden, Vinnova, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv, Utrikesdepartementet, Sveriges regioner samt många fler.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Svenska Institutet

Pioneer the Possible

With the mission to generate international interest in Sweden and Swedish actors as a means of driving sustainable growth at the national and international level, we developed a communication concept - "Pioneer the Possible."

Sweden aspires to be the first climate-neutral OECD country by 2045, an objective that is official government policy. "Pioneer the Possible" encourages countries to join Sweden in this effort by exploring new ways forward. If we all push the limits of what is possible, we have a chance to fulfill the Paris Agreement. To demonstrate our stance, Swedish pioneering examples are highlighted to inspire connections between actors, countries, and people. The narrative, message, tone, and visual expression of the concept are exemplified in "A Pioneer's Handbook," and ready-made materials for free use are available at sharingsweden.se.

"Pioneer the Possible" was launched at the COP26 climate summit in Glasgow in 2021. The concept was developed for the Swedish Institute in collaboration with Business Sweden, Vinnova, Tillväxtverket, the Confederation of Swedish Enterprise, the Ministry of Foreign Affairs, Sweden's regions, and many others.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.