featured – användaren klickar själv igång, spelas med ljud

Riksbanken

Att vara kommunikationsbyrå för Riksbanken är ett mångsidigt och utmanande uppdrag. Vi har genomfört medieträningar, skapat läromedel för gymnasieskolan, byggt tv-studio, gjort utställningar och planerat rekryteringskampanjer för en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Världens äldsta centralbank!

Vårt samarbete med Riksbanken började 2020 med att förvandla det populära live-eventet “Öppet hus hos Riksbanken” till ett pandemisäkert livesänt Hemma hos-reportage. I programmet intervjuar Niklas Ekdal riksbankscheferna Stefan Ingves och Cecilia Skingsley. Experter berättar om guldreserven, hur framtidens pengar kan se ut och hur penningpolitik fungerar i praktiken. Tittaren får även följa med in och spana på Riksbankshusets unika arkitektur.

Riksbanken startade 2019 ett pilotprojekt för att ta fram förslag till en teknisk lösning för en e-krona. E-kronapiloten har sedan dess drivit ett utvecklingsarbete där Futurniture fick i uppdrag att ta fram en logotyp för projektet.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Riksbanken

Sweden's Central Bank

Being the communications agency for Sweden's central bank Riksbanken is a diverse and challenging assignment. We have carried out media training, created teaching materials for secondary schools, built a TV studio, created exhibitions, and planned recruitment campaigns for one of Sweden's most exciting workplaces. The world's oldest central bank!

Our collaboration with Riksbanken began in 2020 by transforming the popular live event "Open House at Riksbanken" into a pandemic-proof live reportage. In the show, Niklas Ekdal interviews the bank's governors Stefan Ingves and Cecilia Skingsley. Experts talk about the gold reserve, what the money of the future might look like, and how monetary policy works in practice. The viewer can also go inside and check out the unique architecture of the Riksbanken building.

Riksbanken launched a pilot project in 2019 to develop proposals for a technical solution for an e-krona. Since then, the e-krona pilot has driven a development process in which Futurniture was commissioned to produce a logo for the project.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.