featuredAutoplay – startar automatiskt, utan ljud, användaren kan pausa/slå på ljud

Riksbyggen

Tillsammans med konstnärsduon Bigert & Bergström skapades Solar Egg, och resten är, som man säger, historia.

Den spektakulära bastun har blivit en viral sensation som setts och delats av ofattbara 1,3 miljarder(!) människor. Ägget har även turnerat med hela världen som backdrop, till glädje för både bastubadande allmänhet, designälskare och arkitekturnördar.

Riksbyggen, ett av Sveriges största bostadsföretag, är med och formar framtidens boende i Kiruna. LKAB expanderar sin verksamhet och 6000 människor flyttar. År 2035 kommer stadskärnan att ha flyttat tre kilometer österut. Men att flytta hem och samhällen kan vara uppslitande. Vårt uppdrag var att hjälpa Riksbyggen att inspirera till reflektion och förändringsvilja, att ge Kirunaborna något att samlas kring.

Lösningen blev en gyllene flyttbar bastu. Vi hoppas att Solar Egg snart får återvända hem för en permanent placering, till kirunabornas glädje och stolthet.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Riksbyggen

Solar Egg

Together with the artist duo Bigert & Bergström, the Solar Egg was created—and the rest, as they say, is history.

This spectacular sauna has become a viral sensation, admired and shared by an unimaginable 1.3 billion people worldwide. The egg-shaped marvel has also been on tour with the world as a backdrop, delighting sauna-bathing enthusiasts, design lovers, and architecture nerds alike.

Riksbyggen, one of Sweden’s largest housing companies, is helping to shape the future of housing in Kiruna. As LKAB, Sweden’s leading iron ore mining company, expands its operations, Kiruna city is facing a significant transformation, with the city center moving three kilometers east by 2035 and 6,000 people relocating. Moving homes and communities can be hard, but our mission was to help Riksbyggen inspire reflection and a willingness to adapt among the Kiruna residents.

The solution? A golden, portable sauna. We hope that the Solar Egg will soon return to its permanent home in Kiruna, to the delight and pride of its people.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.