featuredAutoplay – startar automatiskt, utan ljud, användaren kan pausa/slå på ljud

Statens Fastighetsverk

Över hela Sverige finns fantastiska byggnader och miljöer som bär vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk har i uppdrag att bevara och utveckla dem för kommande generationer. Vi är nyp-mig-i-armen stolta att få vara med och skapa kommunikation kring Sveriges unika kulturarv.

FÖRR FÖRISKT – om estetiken hos det som varit. Det hållbart vackra som stått emot tidens tand. Med visuell sinnlighet ger filmserien Förr föriskt en historisk inblick i dåtida material, kulturhistoria och hantverk.

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Statens Fastighetsverk

Film series

Across Sweden, magnificent buildings and environments encapsulate our shared history and future. The National Property Board (SFV) is entrusted with preserving and developing these treasures for the benefit of future generations. We take great pride in contributing to the communication of Sweden's unique cultural heritage.

The film series, FÖRR FÖRISKT, focuses on the aesthetics of the past and the sustainable beauty that has withstood the test of time. Through visually sensual explorations, these short films provide historical insights into the materials, cultural history, and craftsmanship of bygone eras.

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.