Svenska Institutet

Hur får vi all världens progressiva ungdomar att vilja plugga i just Sverige? 🇸🇪 Jo, genom att visa att det är här de hör hemma.

I stenhård konkurrens framstår numera svenskt studentliv som ett unikt val. Vi gav form, ton och liv åt Si:s koncept ”Live and learn the Swedish way”, där vi skapade en webbplats som speglar Sveriges öppna, toleranta och moderna samhälle.

Värderingar 🌈 har långt större betydelse för val av studiedestination än antal studieplatser. The Swedish Way handlar om att skapa en bättre värld, och att göra det tillsammans. Helt i linje med varumärket Sverige och helt olikt andra länder. Kom och plugga i Sverige!

Futurniture stod för koncept, design och projektledning. Studenter från världens alla hörn gillar och webben belönades med Svenska Designpriset.🥈 Se mer på studyinsweden.se

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Svenska Institutet

Study in Sweden

How can we attract all the progressive young people around the world to come and study in Sweden? 🇸🇪 Well, by showing them that Sweden is where they belong.

In a highly competitive market, the Swedish student life is now seen as a unique choice. We gave shape, tone, and life to SI's "Live and learn the Swedish way" concept, creating a website that reflects Sweden's open, tolerant, and modern society.

Values 🌈 are far more important in choosing a study destination than the number of study places. The Swedish Way is about creating a better world, and doing it together. It is perfectly aligned with the Swedish brand and is completely different from other countries. Come and study in Sweden!

Futurniture was responsible for the concept, design, and project management. Students from all over the world like it, and the website was awarded the Swedish Design Prize 🥈. See more at studyinsweden.se

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.