Svenska Institutet

I en värld med stora utmaningar driver Sveriges fria och öppna samhälle innovation och samskapande. Precis det ska Sveriges officiella sajt Sweden.se förmedla.

Tillsammans med Svenska Institutet tog vi fram koncept och design för Sveriges officiella webbplats, Sweden.se. Här väcks nyfikenheten om vårt samhälle, den svenska livsstilen och våra värderingar. Sweden.se lyfter de mest banbrytande uppfinningarna och framstegen som Sverige bidragit till. Och visar hur vårt demokratiska och jämställda samhälle möjliggör innovation och frihet. Allt förmedlat med faktabaserat innehåll på engelska, ryska och arabiska.

Tillsammans med tre engagerade och dedikerade redaktioner sprider Sweden.se bilden av Sverige på ett ännu mer professionellt sätt. Allt delbart och integrerat i Sveriges sociala medier. Se mer på sweden.se

Vill du veta mer? Kontakta Katarina Hjertonsson eller Jakob Lind.

Svenska Institutet

Sweden.se – Sweden's official website

In a world with demanding challenges, Sweden's free and open society offers innovation and co-creation. This is the narrative that Sweden's official website sweden.se conveys.

Together with the Swedish Institute, we developed the concept and design for sweden.se. The site arouses curiosity about Swedish society, way of life and values. Sweden.se highlights the most groundbreaking inventions and global progress to which Sweden has contributed. It shows how a democratic and equal society enables innovation and freedom. All conveyed with fact-based content in English, Russian and Arabic.

Together with three committed and dedicated editorial teams, sweden.se spreads the image of Sweden, shareable and integrated into Sweden's social media. See more at sweden.se

Want to find out more? Contact Katarina Hjertonsson or Jakob Lind.