Astma- och Allergiförbundet

Tryggare måltider för alla allergiker! Var tredje person i Sverige måste ha stenkoll på maten. För alla som har matallergi kan varje måltid sätta igång obehagliga, skadliga eller rent av livsfarliga reaktioner. Alla ska kunna ta för sig av livet! Bättre kunskap om matallergi bland oss alla och ökat fokus bland styrande politiker är dagens rätt.

Med kampanjen Trygga Tuggan kan Astma- och Allergiförbundet väcka uppmärksamhet i frågan hos både allmänhet, restaurangbransch och politiker. Konceptet lanserades i Almedalen och fortsätter att användas i alla kanaler när förbundet pratar matallergi. Visuellt uttryck och budskapsplattform gör deras viktiga arbete lättare och roligare – och mer uppmärksammat.

Tillsammans tryggar vi tuggan för alla Sveriges matallergiker!

Astma- och Allergiförbundet

Safer meals for all allergy sufferers! One in three people in Sweden need to keep a close eye on their food. For people with food allergies, every meal can trigger unpleasant, harmful or even life-threatening reactions. Everyone should be able to enjoy life! Better knowledge of food allergy among all of us and increased focus among politicians is the right thing to do today.

With the Trygga Tuggan (Safe Bite) campaign, the Asthma and Allergy Association can raise awareness of the issue among the public, the restaurant industry and politicians. The concept was launched in Almedalen and continues to be used in all channels when the organisation talks about food allergy. The visual expression and message platform makes their important work easier and more fun - and more noticed.

Together we secure the chewing for all of Sweden's food allergy sufferers!